pile of folders
Photo by Pixabay on Pexels.com

Pagal lotynų kalbą žodis „notarius“ reiškia raštininką, greitai rašantį. Šiais laikais ši pareigybė greitai išpopuliarėjo ir kiekviename mieste galime rasti ne po vieną notarą, kuris gali būti tiek ir privatus asmuo, tiek ir valstybės tarnautojas (pareigūnas), kuris yra privatinės teisės (civilinės, šeimos, komercinės) srityje įgaliotas teisiškai tvirtinti sandorius, taip pat dokumentus bei juos saugoti (t. y. atlikti specialius teisinius (notarinius) veiksmus). Taip yra daroma dėl to, kad būtų užtikrintas sandorių ir dokumentų civiliniuose teisiniuose santykiuose teisėtumas (atitikimas teisei) bei teisinis pagrįstumas.

Be viso to notarai Alytuje dar ir teisiškai įtvirtinantys neginčijamas juridinių bei fizinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, taip (ap)saugodamas teisėtus atitinkamų asmenų ir kartu valstybės, viešuosius interesus. Svarbu paminėti, kad šie asmenys savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios ir valdymo institucijų įtakos, būtinai paklūstant įstatymams.

Mūsų šalyje tiek notarai Alytuje, tiek ir kituose miestuose yra laikomi valstybės įgaliotais privačiais asmenimis. Jie atlieka Notariato įstatymu nustatytas funkcijas. Ar žinojote, kad šias pareigybes atliekančius žmones tiek skiria, tiek ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Būtent pastarasis dar ir nustato notarų skaičių Lietuvoje (didžiausias numatytas notarų vietų skaičius mūsų šalyje yra 280 ir šiuo metu dirba 265 notarai) bei jų buveinę, kartu su veiklos teritorija. Lietuvoje notarai į pareigas skiriami viešo konkurso būdu. Mūsų valstybėje notarai Alytuje bei kituose miestuose į pareigas yra skiriami viešo konkurso būdu.

Kas gali tapti notaru Lietuvoje?

Tai turi būtiLietuvos Respublikos pilietis. Svarbu, kad žmogus, norintis tapti notaru, nebūtų vyresnis kaip 70 metų (konkurse turi teisę dalyvauti ne vyresni kaip 60 metų asmenys) ir turėtų nepriekaištingą reputaciją. Dar svarbi ir jų sveikata, dėl to toks fizinis asmuo negali turėti jokių sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų.

Šis žmogus privalo turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą bei teisinio darbo stažą. Taip pat dar svarbu ir tai, kad šis Lietuvos Respublikos pilietis turi įrodyti, jog jis ne mažiau kaip du metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi) bei išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ar yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras arba habilituotas daktaras bei turi ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą ir atliko ne trumpesnę kaip 3 mėnesių notaro praktiką arba turi ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir atliko ne trumpesnę kaip 3 mėnesių notaro praktiką.

By Marius

Labai seniai, vienas iš gilaus Žemaitijos kaimo į sostinę atvykęs jaunuolis, nedrąsiai įžengė į savo universiteto kompiuterių kabinetą. Nedrąsiai atsisėdo prie laisvo kompiuterio ir, sulaikęs kvėpavimą, paspaudė mygtuką. Sumirgėjo žalia lemputė, bet kompiuterio ekranas liko juodas... Jaunuolis persėdo prie kito kompiuterio ir nusistebėjo, kodėl tokioje įstaigoje kompiuteriai neveikia... Paspaudė mygtuką ir... antras kompiuteris neįsijungė. Šalia sėdėjęs studentas pastebėjo tokias desperatiškas pastangas : „paspausk Power mygtuką ant kompiuterio, o tik tada ant monitoriaus...“ Akių iš gėdos nebuvo kur dėti, bet tą dieną buvo duotas aiškus pažadas - išmokti naudotis kompiuteriu, jį prisijaukinti ir padaryti savo sąjungininku, o ne priešu. Po keleto metų šis pažadas buvo įgyvendintas su kaupu. Kuo baigėsi ši istorija? Pasižiūrėkite į Rasytojas.lt ir patys suprasite...

Leave a comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *